Związek Pracodawców Mediów
Radiowych "MOC Radio"

bg_image

Komunikat opublikowany dnia 24 stycznia o godz. 12.01, zaktualizowany 25 stycznia godz. 8.14.

Warszawa, 24 stycznia 2022 r.

MOC RADIO
Ul. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa

Komunikat

W nawiązaniu do toczących się procedur dotyczących korzystania z badań radiowych informuję, że nadawcy radiowi skupieni w MOC RADIO nie zdecydowali się na zakup badań radiowych Radio Track w dotychczasowej formule.
Trwają rozmowy związane z pozyskaniem nowoczesnych i rzetelnych badań słuchalności stacji radiowych.
Analizowana jest dostępność wszelkich rozwiązań, które pozwolą nadawcom publicznym skutecznie realizować cele misyjne i handlowe.

Prezes
MOC RADIO
Artur Kubaj

MOC Radio, czyli Media Owners Committee mediów radiowych jest odpowiedzią nadawców radiowych na potrzebę konsolidacji całego rynku medialnego i reklamowego wokół nowych, zintegrowanych badań konsumpcji treści mediowych.

MOC Radio ma otwartą i transparentną formułę i jego celem jest wsparcie nowoczesnych i rzetelnych badań, których wyniki staną się wspólną walutą dla całego rynku, a nie gwarantem interesów jego wybranego segmentu.

Kluczowym obszarem działania MOC Radio jest reprezentowanie interesów radiowej części rynku w pracach nad nowym jednoźródłowym badaniem mediów oraz promowanie radia jako formy komunikacji społecznej. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i każdy nadawca radiowy, niezależnie od formy własności czy charakteru programu, może się przyłączyć na równych, partnerskich, statutowych prawach.

Związek Pracodawców Mediów Radiowych „MOC Radio” powstał z inicjatywy Polskiego Radia SA oraz Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia (skupionych w Audytorium 17 na użytek rynku reklamowego), które to w marcu 2021 roku zakomunikowały jego powstanie, zapraszając również nadawców komercyjnych. MOC RADIO zostało formalnie powołane kilka miesięcy później, w czerwcu, kiedy przyjęto statut i wybrano władze związku.

Związek został zarejestrowany w sierpniu 2021 roku, co stanowi kolejny etap prac nad porozumieniem rynku mediów i rynku reklamowego w celu stworzenia nowej jakości badań mediów, opartych na nowoczesnych i zintegrowanych sposobach pomiaru słuchalności, oglądalności i konsumpcji treści. Przy współpracy z powstałymi już organizacjami MOC TV, PBI, KBR oraz reprezentantami reklamodawców i agencji mediowych skupionych w Klubie Domów Mediowych SKM SAR oraz Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań będą dążyć do założonych celów na podstawie porozumienia zwanego Złotym Standardem Badań.

Pracami MOC Radio kieruje jednoosobowy Zarząd, do którego należy dr Artur Kubaj, wcześniej Prezes Radia Szczecin. W skład Rady Nadzorczej natomiast wchodzą:

 • Paweł Kwieciński (Polskie Radio S.A.)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mariusz Deckert (Polskie Radio Lublin)
 • Mariusz Bartkowicz (Polskie Radio Kraków)

Media o Nas:

Do Związku należą:

 • Polskie Radio S.A.,
 • Radio Gdańsk,
 • Polskie Radio Koszalin,
 • Polskie Radio Olsztyn,
 • Radio Szczecin,
 • Polskie Radio PiK,
 • Polskie Radio Białystok,
 • Radio Zachód,
 • Radio Poznań,
 • Polskie Radio RDC,
 • Polskie Radio Lublin,
 • Radio Wrocław,
 • Radio Łódź,
 • Radio Kielce,
 • Radio Opole,
 • Polskie Radio Katowice,
 • Radio Kraków,
 • Polskie Radio Rzeszów.

Skontaktuj się z nami:

Siedziba:
Związek Pracodawców Mediów Radiowych „MOC Radio”
al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

E-mail:
biuro@mocradio.pl

Zarząd MOC Radio:
Artur Kubaj
artur.kubaj@mocradio.pl

Komunikat opublikowany dnia 24 stycznia o godz. 12.01, zaktualizowany 25 stycznia godz. 8.14.

Warszawa, 24 stycznia 2022 r.

MOC RADIO
Ul. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa

Komunikat

W nawiązaniu do toczących się procedur dotyczących korzystania z badań radiowych informuję, że nadawcy radiowi skupieni w MOC RADIO nie zdecydowali się na zakup badań radiowych Radio Track w dotychczasowej formule.
Trwają rozmowy związane z pozyskaniem nowoczesnych i rzetelnych badań słuchalności stacji radiowych.
Analizowana jest dostępność wszelkich rozwiązań, które pozwolą nadawcom publicznym skutecznie realizować cele misyjne i handlowe.

Prezes
MOC RADIO
Artur Kubaj

MOC Radio, czyli Media Owners Committee mediów radiowych jest odpowiedzią nadawców radiowych na potrzebę konsolidacji całego rynku medialnego i reklamowego wokół nowych, zintegrowanych badań konsumpcji treści mediowych.

MOC Radio ma otwartą i transparentną formułę i jego celem jest wsparcie nowoczesnych i rzetelnych badań, których wyniki staną się wspólną walutą dla całego rynku, a nie gwarantem interesów jego wybranego segmentu.

Kluczowym obszarem działania MOC Radio jest reprezentowanie interesów radiowej części rynku w pracach nad nowym jednoźródłowym badaniem mediów oraz promowanie radia jako formy komunikacji społecznej. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i każdy nadawca radiowy, niezależnie od formy własności czy charakteru programu, może się przyłączyć na równych, partnerskich, statutowych prawach.

Związek Pracodawców Mediów Radiowych „MOC Radio” powstał z inicjatywy Polskiego Radia SA oraz Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia (skupionych w Audytorium 17 na użytek rynku reklamowego), które to w marcu 2021 roku zakomunikowały jego powstanie, zapraszając również nadawców komercyjnych. MOC RADIO zostało formalnie powołane kilka miesięcy później, w czerwcu, kiedy przyjęto statut i wybrano władze związku.

Związek został zarejestrowany w sierpniu 2021 roku, co stanowi kolejny etap prac nad porozumieniem rynku mediów i rynku reklamowego w celu stworzenia nowej jakości badań mediów, opartych na nowoczesnych i zintegrowanych sposobach pomiaru słuchalności, oglądalności i konsumpcji treści. Przy współpracy z powstałymi już organizacjami MOC TV, PBI, KBR oraz reprezentantami reklamodawców i agencji mediowych skupionych w Klubie Domów Mediowych SKM SAR oraz Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań będą dążyć do założonych celów na podstawie porozumienia zwanego Złotym Standardem Badań.

Pracami MOC Radio kieruje jednoosobowy Zarząd, do którego należy dr Artur Kubaj, wcześniej Prezes Radia Szczecin. W skład Rady Nadzorczej natomiast wchodzą:

 • Paweł Kwieciński (Polskie Radio S.A.)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mariusz Deckert (Polskie Radio Lublin)
 • Mariusz Bartkowicz (Polskie Radio Kraków)

Media o Nas:

Do Związku należą:

 • Polskie Radio S.A.,
 • Radio Gdańsk,
 • Polskie radio Koszalin,
 • Polskie Radio Olsztyn,
 • Radio Szczecin,
 • Polskie Radio PiK,
 • Polskie Radio Białystok,
 • Radio Zachód,
 • Radio Poznań,
 • Polskie Radio RDC,
 • Polskie Radio Lublin,
 • Radio Wrocław,
 • Radio Łódź,
 • Radio Kielce,
 • Radio Opole,
 • Polskie Radio Katowice,
 • Radio Kraków,
 • Polskie Radio Rzeszów.

Skontaktuj się z nami:

Siedziba:
Związek Pracodawców Mediów Radiowych „MOC Radio”
al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

E-mail:
biuro@mocradio.pl

Zarząd MOC Radio:
Artur Kubaj
artur.kubaj@mocradio.pl